ย 

๐—š๐—ผ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐˜‡๐—ถ๐—ท๐—ป ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ.

Als recruiter zijnde is vragen stellen een zeer belangrijk onderdeel van ons beroep. Een goede vraag blijft dichtbij het verhaal, bij de ervaring van de ander en gaat niet stiekem over mij, mijn bedrijf of mijn mening. Dat dat heel vaak (per ongeluk) wรฉl gebeurt, heeft te maken met onze vaardigheid in het luisteren. We zijn met z'n allen tamelijk slechte luisteraars. We luisteren vaak maar half. We denken aan ons weekend terwijl de ander praat, we denken aan wat we zo meteen willen gaan doen of we bedenken hoe wij ons zouden gedragen in de situatie die de ander beschrijft. Uit die manier van luisteren volgt automatisch een vraag die juist niet over de ander gaat, maar over jezelf. Wil je een vraag stellen die dicht bij de ander blijft, zal je dus eerst รฉcht moeten gaan luisteren.


Goed, zuiver luisteren, luisteren zonder eigen invulling, aannames, mening, is zo makkelijk nog niet en vergt heel wat oefening. Als het je eenmaal lukt om te luisteren zonder je eigen verhaal er steeds overheen te leggen, zul je merken dat je je makkelijker concentreert op het verhaal van je gesprekspartner, dat je je veel beter een voorstelling maakt van wat hij of zij je vertelt en dat de verdiepende vragen vanzelf volgen.


#recruitment#recruiter#vragen#geeninterviewmaargesprek
0 views0 comments
ย